سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نگین طلایی

 

 

 

دوستی تعریف می کرد:

اولین روزهایی که در آلمان بودم، یکى از همکارانم هر روز صبح با ماشینش مرا از هتل بر می داشت

و به محل کار می‌برد. ماه سپتامبر بود و هوا کمى سرد و برفى. ما صبح ‌ها زود به کارخانه می ‌رسیدیم

و همکارم ماشینش را در نقطه ی دورى نسبت به ورودى ساختمان پارک می کرد.

در آن زمان، 2000 کارمند کارخانه با ماشین شخصى به سر کار می آمدند.

روز اول من چیزى نگفتم، همین طور روز دوم و سوم...

روز چهارم به همکارم گفتم: آیا جاى پارک ثابتى داری؟ چرا ماشینت را این قدر دور از در ورودى پارک می ‌کنى در حالى که جلوتر هم جاى پارک هست؟

او در جواب گفت: براى این که ما زود می رسیم و وقت براى پیاده ‌رفتن داریم. این جاها را باید براى کسانى بگذاریم که دیرتر می رسند

و احتیاج به جاى پارکى نزدیک ‌تر به در ورودى دارند تا به موقع به سر کارشان برسند.

مگه تو این طور فکر نمی کنی؟!

 

 فرهنگ عامل اصلی در پیشرفت جوامع بشری است...